Skatten är den största utgiften

Skatten är din och alla andra svenskars största utgift. Räntor, bil, mat och kläder kommer inte i närheten. De flesta tycker nog att det är okej att betala skatt för gemensamma angelägenheter som vård, skola, omsorg, infrastruktur mm. Men hur stor del av skattepengarna går dit och hur mycket används till annat? Och hur effektivt sköts de offentliga verksamheterna?

Vi vill att skattepengar används till rätt saker på rätt sätt. Då kan skatterna vara betydligt lägre utan att välfärden minskar. Mycket skulle kunna göras smartare och billigare. Vissa saker som stat och kommun sysslar med skulle vi kunna avstå från helt och hållet. Allt det som då blir över av skattepengarna kan ges tillbaka till oss – folket!

Lägre skatter leder till större frihet att själv kunna påverka sitt liv genom eget arbete. Vi tycker det är självklart att det ska löna sig att arbeta, att satsa på utbildning och att starta eget företag. Satsar man mer är det rimligt att tjäna mer. Därför tycker vi det är orättvist att man får betala procentuellt högre skatt om man ökar sina inkomster.