Egen firma eller extraknäck vid sidan om

Driver du egen firma vid sidan om jobbet eller har du tagit steget fullt ut med den egna verksamheten? Grattis i så fall. Som egen företagare har du friheten att fritt bestämma över din egen arbetstid och vem du vill arbeta med. Men egen firma innebär också ett utökat ansvar, inte minst för redovisning och deklarationer som lämnas till Skatteverket och Bolagsverket. Först och främst bör du alltid ha i minnet att du ensam, som egen företagare, ansvarar helt och hållet för bokföringen. Även då du anlitar en konsult som tar hand om din redovisning är du alltid ytterst ansvarig för att alla uppgifter stämmer fullt ut.

Man bör naturligtvis alltid se till att ha så god ordning som möjligt i sin redovisning. Finns anställda måste de få lön på utsatt datum och det gäller också att betala fordringar i tid så att man slipper räntor och förseningsavgifter. Att anlita en auktoriserad konsult som hjälper till med redovisning och annan ekonomisk planering är inte bara smart av rent praktiska och tidsmässiga skäl. Det ger dig högre kreditvärdighet och framförallt tid över att syssla med det som du verkligen kan och brinner för, vilket också i de flesta fall leder till bättre lönsamhet.

Den som sköter sin redovisning på ett effektivt sätt, har goda chanser att spara pengar och få mer tid över för själva kärnverksamheten. Visst, en auktoriserad redovisningskonsult kostar pengar, men de pengarna får du snart igen genom tiden som sparas, och avdrag som ingen utan adekvat utbildning kan hålla reda på. För det är inte tu tal om saken, tid är pengar och redovisning tar mycket tid.

Du är till exempel skyldig att arkivera alla räkenskaper rörande firmans redovisning i minst sju år, det ska det dessutom ske på ett ordnat sätt så att ett utomstående lätt kan komma åt relevant information. Självklart ska du även ställa upp redovisning av ekonomiska förehavanden för varje år, så kallat årsbokslut.

Grundregeln vid redovisning som egen företagare är att varje enskild faktor som påverkar firmans ekonomi ska tas upp i din redovisning. En annan riktlinje är att du ska skriftligt bevis för precis allt du tar dig för, vilket kallas verifikation. Detta kan förstås förefalla mastigt då man är ny som egen företagare. Det är därför att rekommendera att den som inte har utbildning, eller synnerligen goda kunskaper inom redovisning, anlitar en auktoriserad konsult. Några andra matnyttiga tips är att löpande fakturera kunder, då det i många fall kan ta ett tag innan du har pengarna på ditt konto. Det är heller aldrig bra att skjuta upp saker och ting, gör din redovisning på en gång i stället för att samla på hög. På sätt sparar du nästan garanterat både tid och pengar.