Hur används skattepengarna?

En tredjedel (31 %) av skattepengarna går till vård- skola och omsorg. Med detta menas hela hälso- och sjukvårdsapparaten, all grundskole- och gymnasieutbildning, samt barn- och äldreomsorg. Ytterligare en tredjedel (35 %) går till den sociala tryggheten. Hit räknas bland annat ekonomiskt skydd vi sjukdom och arbetslöshet, föräldraförsäkringar, pensioner och sociala skyddsnät. Den sista tredjedelen används till en rad övriga saker.

Mycket av detta är nödvändigt, exempelvis yttre och inre försvar, rättsväsende och förvaltning. Men här finns också många poster av mer tveksam natur. Precis som med den egna ekonomin handlar det för det offentliga om att prioritera. En museitjänsteman renderar i genomsnitt en total arbetskraftskostnad på 402 000 kronor per år. Det är mer än en grundskolelärare som i snitt kostar 381 400 kr och nästan lika mycket som en akutsjuksköterska, som kan kosta 411 600 kronor.