Skatternas effekter

Andra länders skatter
Sverige har höga skatter jämfört med de flesta andra länder. Tillsammans med Danmark har vi högst skattetryck i världen. Hur höga de olika skatterna är varierar naturligtvis. Inom EU varierar momsen mellan 15 procent som i Luxemburg och 25 som i Sverige och Danmark. I Storbritannien är t.ex. momsen 17,5 procent och i Frankrike 19,6. Inkomstskatterna varierar likaså och i vissa länder betalar alla samma procentsats, medan Sverige har den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare.

Det som utmärker Sverige är att vi har mycket hög beskattning av arbete. Detta kan bli ett växande problem när befolkningsutvecklingen gör att allt fler blir äldre samtidigt som de i arbetsför ålder måste jobba hårt för att försörja dessa.

Dessutom visar forskning kring ämnet att höga skatter minskar antalet arbetade timmar något.

Skatter skadar tillväxten
Det sägs att skatter kan vara skadliga, men varför är det så? Låt oss anta att Lasse, som är ögonläkare, behöver måla om sitt hus. Målaren räknar på arbetet och kommer fram till att han vill tjäna 5.000 kronor på affären. Målaren har dock en marginalskatt på 50 procent, vilket gör att han måste tjäna 10.000 kronor före skatt. Eftersom han är egenföretagare måste han dessutom betala egenavgifter och ta ut moms. Totalt slutar alltså notan på 13.340 kronor, om målaren ska kunna få ut sina 5.000. Detta tycker Lasse är på tok för dyrt, och eftersom han inte vill fuska och anlita målaren svart, så tar han istället ledigt en vecka från jobbet för att stanna hemma och måla. Målaren får ett jobb mindre att utföra, och som om det inte vore nog med förtret, så lyckas han dessutom skvätta färg i sitt öga en dag. Men när ringer sin vårdcentral får han veta att ögonläkaren semester och att han därför måste vänta.

Höga skatter gör att färre vill arbeta, att färre har råd att anställa och att fler istället gör olika arbetsuppgifter själva, istället för att anlita proffs. På så vis får vi sämre tillväxt i ekonomin, något som påverkar hela samhället. Dessutom sjunker skatteintäkterna som en indirekt följd, om färre arbetar och betalar skatt.